Βεντουζάκια καρδιογράφου

  • Βεντουζάκια F9008SSC - 15mm
  • Βεντουζάκια F9015SSC - 20mm
  • Βεντουζάκια F9009SSC - 24mm
  • Βεντουζάκια F9016SSC - 30mm

Τεμάχια συσκευασίας: 6 

Επιλέξτε παραλλαγή:

Από 5,00 €