Καρδιολογικά χαρτιά   

  οι τιμές και η διαθεσιμότητα μπορεί να  διαφέρουν απο τις αναγραφόμενες