Αφήστε  το μήνυμα σας

Βελόνες παρακέντησης

Διαφανής βάση για εύκολη παρατήρηση της απόσταξης εγκεφαλονωτιαίου υγρού.
Αποστειρωμένη με οξείδιο του αιθυλενίου (ΕΟ), μη τοξική, μιας χρήσεως. Με ένδειξη CE.

               G - 16 x 90mm

               G - 18 x 90mm 

               G - 19 x 90mm

               G - 20 x 90mm

               G - 21 x 90mm

               G - 22 x 90mm


 

Επιλέξτε παραλλαγή:

Από 0,95 €
Τιμή με Φ.Π.Α