Αφήστε  το μήνυμα σας

Σύριγγες "Pic" χωρίς βελόνα

Αποστειρωμένη με οξείδιο του αιθυλενίου, διαφανής, με κλίμακα αναβάθμισης, σε μαλακή συσκευασία blister, χωρίς Latex.
Τεμάχια συσκευασίας       

  2,5cc                                      συσκευασία      130 τεμ.

  5cc   &  10cc   &  20cc         συσκευασία       100 τεμ.

 60cc   &      50cc                   συσκευασία        50  τεμ                         

Επιλέξτε παραλλαγή:

Από 11,50 €
Τιμή με Φ.Π.Α