Αφήστε  το μήνυμα σας

Απαγωγική ακινητοποίηση ώμου – βραχίονα 45°-70°0,00 €
Τιμή με Φ.Π.Α χωρίς Φ.Π.Α. 0,00 €