Απαγωγική ακινητοποίηση ώμου – βραχίονα 45°-70°0,00 €