Προθέσεις άνω άκρου

Προθέσεις βραχιονίου 

Προθέσεις δακτύλων - παλάμης