Νοσ.Κρεβάτια

Παροχές

Χειροκίνητη κλίνη

Noσοκομειακή χειροκίνητη κλίνη                           224.70€
Πλαϊνά στηρίγματα (ζεύγος)                                        92,00€
Αναρτήρας για έλξη                                                        80,80€
Ρόδες με φρένα (4 τεμ.)                                                   66,40€
Στρώμα αφρολέξ                                                               69,60€

Ηλεκτροκίνητη κλίνη

Πλήρης ηλεκτρική κλίνη
Στρώμα αφρολέξ με κάλυμμα
Συνολικό ποσό παροχής =                                                1000€ 

Παρατηρήσεις:

Το κρεβάτια χορηγούνται μόνο σε ενήλικες αυστηρά στις παρακάτω παθήσεις:

  • Tετραπληγία
  • Παραπληγία
  • Βαριά μυασθένεια
  • Βαριά σκλήρυνση κατά πλάκας
  • Αποδεδειγμένα σε κατακεκλιμένους ασθενείς

Για την αυτόνομη διαβίωσή τους, που να βεβαιώνεται από ΝΕΥΡΟΛΟΓΟ και έγκριση Ελεγκτή.

Αντικατάσταση γίνεται μόνο του στρώματος στα 3 χρόνια. Χορηγείται μόνο σε άτομα που διαβιούν στο σπίτι (όχι σε Ιδρύματα χρονίων παθήσεων, Γηροκομεία, Οίκους Ευγηρίας κ.λ.π.), με σχετική Υπεύθυνη δήλωση (Ν.1599/86) του ασφ/νου ή του νομίμως εξουσιοδοτημένου