ΛΙΣΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Κατεβάστε τη Λίστα Απαραίτητων Δικαιολογητικών Ηλ. Αμαξιδίου

Για να προμηθευτείτε ηλεκτροκίνητο αμαξίδιο μέσω του ΕΟΠΥΥ χρειάζεται: 

1. αρχικά γνωμάτευση (γνωμάτευση παροχών ΕΚΠΥ) από νευρολόγο, ορθοπεδικό ή φυσίατρο. (Ο κωδικός γνωμάτευσης για ηλεκτροκίνητο απλό είναι 00113 και για ενισχυμένο 00114.) 

Στα σχόλια της γνωμάτευσης να αναγράφεται ότι ο ασθενής έχει πνευματική ικανότητα και φυσιολογικές αντιδράσεις χειρισμού. Σημαντική προϋπόθεση: Ο ασφαλισμένος δεν θα πρέπει να έχει συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας του.

 Προσοχή η γνωμάτευση να είναι με 0% συμμετοχή (να έχετε μαζί σας απόφαση ΚΕΠΑ ή οποιαδήποτε απόφαση πιστοποιεί την αναπηρία σας). Επιπλέον χρειάζονται τα εξής: 

1. Γνωμάτευση από ΩΡΛ στην οποία θα πρέπει να αναφέρεται ότι ο ασθενής έχει φυσιολογική ακοή και δύναται να χρησιμοποιήσει ηλεκτροκίνητο αμαξίδιο.

 2. Γνωμάτευση από οφθαλμίατρο στην οποία θα πρέπει να αναφέρεται ότι ο ασθενής έχει φυσιολογική όραση και δύναται να χρησιμοποιήσει ηλεκτροκίνητο αμαξίδιο.

 3. Γνωμάτευση από ψυχίατρο στην οποία θα πρέπει να αναφέρεται ότι ο ασθενής από ψυχιατρικής άποψης κρίνεται νοητικά, ψυχικά και συναισθηματικά ικανός να χειριστεί ηλεκτρικό αμαξίδιο και υπάρχει ψυχολογική και λειτουργική αναγκαιότητα επικοινωνίας με το περιβάλλον. 

4. Έγγραφο από εργασία, σπουδές ή σύλλογο για απόδειξη αναγκαιότητας μετακίνησης. Για να μπορέσετε να προμηθευτείτε ενισχυμένο ηλεκτροκίνητο αμαξίδιο (με τον κωδικό 00114), χρειάζεται επιπλέον ένα από τα παρακάτω: 

 A. Αυξημένο σωματικό βάρος. Στα σχόλια της αρχικής γνωμάτευσης θα πρέπει να αναγραφεί το αυξημένο σωματικό βάρος ή 

 Β. Υπεύθυνη δήλωση από τον ασθενή ότι υπάρχει μεγάλη απόσταση τόπου κατοικίας και απασχόλησης. Αυτό καλό είναι να διατυπώνετε και με κάποιο τρόπο και στο έγγραφο 4 ή Έγγραφο από Δήμο ή Κοινότητα το οποίο θα αναφέρει ότι η περιοχή κατοικίας ή απασχόλησης παρουσιάζει έντονες ανωφέρειες. Τέλος αφού συγκεντρώσετε όλα τα παραπάνω έγγραφα, θα πρέπει να σφραγίσετε την γνωμάτευση σε ελεγκτή ιατρό του ΕΟΠΥΥ.