Γερανάκια Ανύψωσης

Παροχές

Ηλεκτρικές συσκευές ανύψωσης

Συσκευή με 2 επαναφορτιζόμενες μπαταρίες, φορτιστής, ενσύρματο χειριστήριο, μοτέρ με ικανότητα ανύψωσης έως 160kg, δίκτυ μεταφοράς τεσσάρων σημείων, τροχήλατη βάση με ποδόφρενα.
Χορηγείται αυστηρά σε άτομα με τετραπληγία και σε άτομα με παραπληγία που είναι κλινήρη.
Καθορισμένο ποσό: 665,00€ 

Παρατηρήσεις:

Η συσκευή πρέπει να φέρει : Εγγύηση 10 χρόνια (το μοτέρ 5 χρόνια), Serial number, βεβαίωση για service- ανταλλακτικά 10 χρόνια, βεβαίωση για την εκπαίδευση του χρήστη