Αερόστρωματα

Αεροστρώματα που χορηγούνται με συνταγή

Παροχές
Αερόστρωμα κατακλίσεων

Μηχανισμός αεροστρώματος-αντλία                68,60€
Στρώμα κατακλίσεως                                            52,00€ 

Παρατηρήσεις:

  • Αντικατάσταση αεροστρώματος: Στρώμα μετά το χρόνο
  • Μηχανισμός: μετά 3 χρόνια